• Studovna na Dukelské

  18 led 15:17

  Souhlasím s předchozími komentáři a žádám vedení fakulty/univerzity, aby umožnilo další fungování studovny. Naopak by mělo být věnováno úsilí do hledání dalších prostor pro studenty - studené chodby, zákoutí s pár židlemi a stoly jsou nedostačující. Inspirací by mohla být teologická fakulta, kde se snaží o určitou útulnost prostoru. A všichni víme, že se lépe pracuje a studuje tam, kde je nám příjemně.

  P.S.: Přestože to není správné, závidím TF jejich studentskou kuchyňku!
 • Knihovna J. P. Ondoka

  15 led 15:46

  Chci moc poděkovat pracovnicím knihovny J. P. Ondoka za ochotu a vstřícnost, které se mi dostává při každé návštěvě.
 • Studovna na Dukelské

  9 led 16:12

  Přikláním se k ostatním komentářům, byla bych ráda, kdyby studovna na Dukelské byla zachována. Je tam spousta užitečných učebnic, ze kterých se dá čerpat a v knihovnách se takové publikace nenajdou.
 • Kavárna

  2 led 12:03

  Bylo by super, pokud by byla kavárna otevřena už například od 7 a byla alespoň do 5. Dále možnost přidání dalších stolků a židlí, protože od té doby, co se uzavřel Bufet, což mě štve doteď, není si pořádně kam sednout na kafe, pokud není léto a nemůžete sedět venku. A není nic lepšího, než si opakovat látku před testem pěkně dole u kafe a zákusku než nahoře u stolu, kde na vás ještě více dopadne stres. Ale musím pochválit dámy z kavárny, protože to mají super zorganizované a čekám většinou čím dál kratší dobu.
 • Studovna na Dukelské

  22 pro 14:03

  Přikláním se ke komentáři přede mnou. Chci, abyste zachovali studovnu na Dukelské. Na PF je už tak nedostatek zázemí pro studenty, uzavřením studovny by se situace jenom zhoršila... Na FF mají hned vedle knihovnu, kde se studenti mohou scházet... my na PF bychom tedy neměli mít nic?
  Dalším nesmyslným krokem je studovnu uzavřít zrovna ve zkouškovém období. To zase někdo uvažoval kolenem, když zavře studovnu v období zkoušek... cožpak se rekonstrukce nemohla provést například během letních prázdnin??
 • Studovna Dukelská

  18 pro 15:30

  Zachovejte prosím studovnu na Dukelské, je to senzační místo pro studenty, kde nejen mohou čekat na další hodiny, ale i pracovat na svých věcech. A je tu dostatek prostoru pro práci ve skupinách, pro přeorganizování lavic, atd.