Hodnocení je spuštěno

Hodnocení pro ZS 2016/2017 probíhá do 03.03.2017 23:59.

Fakulta Hodnotilo studentů Výsledná známka
Ekonomická fakulta 925 ze 1502 1,81
Filozofická fakulta 50 ze 751 1,52
Pedagogická fakulta 423 ze 2413 1,57
Přírodovědecká fakulta 0 0,00
Fakulta rybářství a ochrany vod 109 ze 197 1,63
Teologická fakulta 71 ze 722 1,51
Zdravotně sociální fakulta 563 ze 2037 1,61
Zemědělská fakulta 118 ze 1244 1,57